Financiële ondersteuning

Voor kinderen die uit gezinnen komen die niet altijd de juiste financiële middelen hebben om op sportief, cultureel, sociaal en onderwijskundig gebied volledig aan de maatschappij te kunnen deelnemen. is er Stichting Leergeld Leudal en Maasgouw.

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website van stichting Leergeld Leudal en Maasgouw. www.leergeldleudalmaasgouw.nl