Op donderdag 10 december 2015 krijgen we inspectiebezoek door de heer J.C. van den Berg.
Hij zal een kwaliteitsonderzoek doen aan de hand van allerlei vooraf toegezonden documenten en lesobservaties die die ochtend zullen plaatsvinden.  Hij zal ook met een aantal ouders en kinderen in gesprek gaan om een goed beeld van de school te krijgen.
Aan het eind van het onderzoek voert de inspecteur een feedbackgesprek met het bestuur, de schoolleiding, de intern begeleider en het team.
 
Begin juli 2014 heeft de Tweede Kamer brede steun uitgesproken voor de visie en ontwikkelingen rond de vernieuwingen van het toezicht. Die visie en ontwikkelingen zijn beschreven in de brief 'Toezicht in transitie' die de minister en staatssecretaris aan de Tweede Kamer gestuurd hebben.
De inspectie heeft vervolgens een nieuw concept waarderingskader ontwikkeld bestaande uit kwaliteitsgebieden (onderwijsresultaten, onderwijsproces, schoolklimaat en kwaliteitszorg), standaarden en portretten. De portretten geven een inhoudelijke beschrijving van de standaarden.
De inspecteur geeft naar aanleiding van het onderzoek een oordeel per standaard af. Scholen krijgen een openbaar rapport, waarin de bevindingen van het onderzoek zijn vastgelegd. Dit rapport zal hier t.z.t. ter inzage worden gepubliceerd.
 
Vanaf januari 2015 krijgen alle scholen die in aanmerking komen voor een onderzoek in het kader van de vierjaarsverplichting een breed kwaliteitsonderzoek met het nieuwe concept waarderingskader. 

Voor het inspectierapport klik hier.