De Leerlingenraad 2018-2019


 
                                Dit is de leeerlingenraad van 2018-2019.
                                Van l.n.r. Vanina, Niek, Gyan, Laura.
                                De leerlingenraad komt 6 keer per jaar bij elkaar om vooral
                                de ideeën van alle kinderen van de school te bespreken.
                                Deze ideeën kunnen worden verzameld in de ideeënbus.