Wat doet de ouderraad?
 
Via de ouderraad wil de school de ouders betrekken bij het reilen en zeilen van basisschool St. Lambertus.
We vergaderen een aantal keer per schooljaar. Tijdens de vergadering denken we mee over de invulling van diverse vieringen / activiteiten voor de school. We ondersteunen school door mee te helpen tijdens de vieringen en we helpen mee te organiseren.
Om deze activiteiten / vieringen te bekostigen gebruiken we de ouderbijdrage en het geld dat opgehaald wordt via het inzamelen van het frituurvet.


Voorbeelden van activiteiten van de ouderraad zijn:
Jantje Beton
Versieren van de school bij vieringen
Kerstviering
Carnavalsviering
Paasviering
Koningsspelen
Schoolreis
Laatste schooldag

Wie zitten er in de ouderraad? 
 

Mevr. Nicole Kruytzer-Wijnands     voorzitter
 
 
Mevr. Rianne Corstjens     secretaris
 

Mevr. E. Snijkers

 
Mevr. Marianne  Coolen    penningmeester  
 

Mevr. Miranda Stultjens


 
Mevr. Yvonne Corstjens

 
Mevr. Miranda Schroijen