Inspectierapport

De inspectie heeft een nieuw waarderingskader ontwikkeld bestaande uit kwaliteitsgebieden (onderwijsresultaten, onderwijsproces, schoolklimaat en kwaliteitszorg), standaarden en portretten. De portretten geven een inhoudelijke beschrijving van de standaarden.

De inspecteur geeft naar aanleiding van het onderzoek een oordeel per standaard af. Scholen krijgen een openbaar rapport, waarin de bevindingen van het onderzoek zijn vastgelegd. 

 

Vanaf januari 2015 krijgen alle scholen die in aanmerking komen voor een onderzoek in het kader van de vierjarige verplichting een breed kwaliteitsonderzoek met het nieuwe concept waarderingskader. 


Voor het inspectierapport klik hier.