Welkom op onze site 

 
Basisschool St. Lambertus te Neeritter heeft ongeveer 65 leerlingen, er werken 5 leerkrachten en 2 ondersteunende personeelsleden en 2 leden van het MT. We werken nauw samen met BS De Schakel uit Ittervoort en BS De Wegwijzer uit Hunsel en vormen zo samen het cluster HIN. Behalve de basisschool zijn in ons gebouw ook ondergebracht de tussenschoolse opvang en het Kerkbestuur van de parochie H. Lambertus.

Vanuit onze visie op onderwijs streven wij naar kwalitatief goed onderwijs waarbij we oog hebben voor individuele verschillen en waar je mag zijn wie je bent.

Wij willen een school zijn waar iedereen zich veilig en vertrouwd voelt  in een open en gezellige sfeer.
We gaan uit van de talenten van kinderen en geloven in denken in kansen.

Dat doen we met als missie: SAMEN WERKT!